Bierzmowanie

Bierzmowanie 

Modlitwa o dary Ducha Świętego

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą.
Ty nas pocieszasz, wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni.

Proszę Cię o Twoje dary.

Proszę o dar mądrości,
bym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, Boże mój.

Proszę o dar rozumu,
abym, na ile mój umysł pojąć może, zrozumiał prawdy wiary świętej.

Proszę o dar umiejętności,
abym patrząc na świat dostrzegł w nim dzieło twojej dobroci i mądrości i abym pamiętał,
że rzeczy stworzone nie mogą zaspokoić wszystkich moich pragnień.

Proszę o dar rady,
w chwilach trudnych, gdy nie będę wiedział, jak mam postąpić.

Proszę o dar męstwa
na czas szczególnych trudności i pokus.

Proszę o dar pobożności,
bym chętnie pracował z Tobą w modlitwie, bym patrzył na ludzi jak na braci i siostry,
a na Kościół jako na dar Twej Ojcowskiej opieki.

Proszę o dar bojaźni Bożej,
bym lękał się utraty Ciebie, mój Boże, przez grzech, który mnie od Ciebie oddala.

Do tych darów, o Duchu Święty,
dodaj mi dar pokuty, dar skruchy,
abym za grzechy żałował i pragnął się z nich poprawić.

Daj mi ducha umartwienia , abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości.

Napełnij, Pocieszycielu, serce moje Boską miłością i łaską wytrwałości,
abym żył po chrześcijańsku i umarł w łasce Twojej.

Amen.

ROZPOCZĘLIŚMY PRZYGOTOWANIA DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 2023/2024

PIERWSZE SPOTKANIE – 23 IV 2023 GODZ. 13.00

DRUGIE SPOTKANIE – 07 V 2023 GODZ. 17.30 : nabożeństwo majowe, Msza Św. i spotkanie. Zebranie informacji do utworzenia listy kandydatów:

 • imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, szkoła – gdzie i jaka, informacja o chrzcie gdzie był udzielony.
 • TRZECIE SPOTKANIE – 04 VI 2023 GODZ. 17.30: nabożeństwo czerwcowe, Msza Św. i spotkanie. Uzupełnienie danych do listy kandydatów.
 • Tematem spotkania – a raczej zadaniem, będzie spotkanie ze Słowem Bożym. Spotkanie najpierw wspólne a później w grupach z animatorami. UWAGA: bardzo proszę o obecność również rodziców. Druga część spotkania to podgrupy w kościele z animatorami a rodzice oddzielnie z ks. proboszczem.
 • CZWARTE SPOTKANIE – 25 VI 2023 Godz. 17.45: tuż po Mszy Św. spotkanie z przedstawicielami Caritas z Syrii, oraz krótkie bieżące informacje.
 • PIĄTE SPOTKANIE: LIPIEC: RODZICE ORGANIZUJĄ SPOTKANIE DLA SWOJEGO DZIECKA….
 • SZÓSTE SPOTKANIE: SIERPIEŃ: SYN/CÓRKA ORGANIZUJE SPOTKANIE DLA SWOICH RODZICÓW.
 • SPOTKANIA WAKACYJNE SĄ OSOBISTĄ INWENCJĄ…NP.: WSÓLNY RÓŻANIEC, LUB WYJAZD DO JAKIEGOŚ SANKTUARIUM, JAKIŚ PIKNIK…. ALE ŻEBY BYŁ AKCENT ŻE TO DOTYCZY PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA.
 • SIÓDME SPOTKANIE: 03 IX 2023 GODZ. 18.00. MSZA ŚW. I SPOTKANIE.
 • ÓSME SPOTKANIE: 17 IX 2023 GODZ. 18.00 MSZA ŚW. I SPOTKANIE. UWAGA: NA TO SPOTKANIE PRZYNOSIMY ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE NA KATECHEZIE SZKOLNEJ – TJ OBOWIĄZKOWE. NA TO SPOTKANIE ZAPRASZAM I RODZICÓW.
 • SKŁDAMY ZGŁOSZENIA NA WYJAZD DO MARKOWEJDO RODZINY ULMÓW.           (Wyjazd 21 X o 6.00 przy kościele.)
 • DZIEWIĄTE SPOTKANIE : 08 X 2023 GODZ. 17.15 – RÓŻANIEC I MSZA ŚW.  i KRÓTKIE SPOTKANIE.
 • Młodzież przygotowująca się do bierzmowania – do wtorku ostatni termin zgłoszeń na wyjazd na 21 X do Markowej. Natomiast osoby nie biorący udziału w wyjeździe, uczestniczą we Mszy Św. 21 X o godz. 18.00 w kościele w Jabłonnie.
 • Uwaga – Wyjazd do Markowej:
 • 5.50 zbiórka na parkingu przy kościele
 • 6.00 wyjazd autokaru
 • zabierany ciepłe ubranie, kanapki, picie, ewentualnie informacje o lakach jeśli  ktoś bierze i inne informacje – ważne, rodzice przekazują pisemnie księdzu proboszczowi – to jest bardzo istotne. Planowany powrót około 22.00.
 • DZIESIĄTE SPOTKANIE; 12 XI 2023 GODZ. 18.00 – MSZA ŚW. I SPOTKANIE PO MSZY ŚW. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKIWA BĘDZIE SPRAWDZANA LISTA 
 • JEDENASTE SPOTKANIE; 18 XI 2023 GODZ. 18.00 – MSZA ŚW. I SPOTKAMIE PO MSZY ŚW.  – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA, A JEŚLI TO MOŻLIWE TO ZAPRASZAM I RODZICÓW.
 • DWUNASTE SPOTKANIE; 10 XII 2023 GODZ. 18.00 – MSZA ŚW. I SPOTKAMIE PO MSZY ŚW.  – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA, BĘDZIE SPRAWDZANA LISTA , ZAPRASZAM I RODZICÓW
 • TRZYNASTE SPOTKANIE 17 XII 2023 GODZ. 18.00 – REKOLEKCYJNE: MSZA ŚW. W TRAKCIE SPOWIEDŹ I KRÓTKA KONFERENCJA. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA
 • DROGA MŁODZIEŻY….DO KOŃCA ROKU 2023 PROSZĘ O DOSTARCZENIE KARTECZKI POTWIERDZAJĄCEJ SPOWIEDŹ ŚWIĘTĄ.  TO JEST OBOWIĄZKOWE. RODZICÓW PROSZĘ O ZAINTERESOWANIE. WSZYTKIM WAM I WASZYM RODZICOM ŻYCZĘ BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT….
 • CZTERNASTE SPOTKANIE 04 II 2024 GODZ. 18.00 zapraszam młodzież przygotowującą się do bierzmowania. Była długa przerwa, dla tego proszę o przybycie wszystkich na godz. 18.00.
 • PIĘTNASTE SPOTKANIE 25 II 2024 GODZ. 18.00 MSZA ŚW. I SPOTKANIE REKOLEKCYJNE WIELK-POSTNE ( PROSZĘ O UDZIAŁ W MSZACH ŚW. 26, 27, 28 II ).
 • SZESNASTE SPOTKANIE – TO UDZIAŁ W DRODZE KRZYŻOWEJ 15 III O GODZ. 17.15.
 • UWAGA; W SOBOTĘ 16 III W CIAGU DNIA BĘDĄ ROZMOWY KWALIFIKACYJNE, PROSZĘ O ZNAJOMOŚĆ DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO, IMIĘ DO BIERZMOWANIA – KRÓTKI OPIS – UZASADNIENIE , DLA CZEGO….WPISOWE NA PAMIĄTKI I DEKORACJĘ KOŚCIOŁA – 50ZŁ
 • PROSZĘ TEŻ O IMNIĘ I NAZWISKO ŚWIADKA DO BIERZMOWANIA.
 • PORZĄDEK SPOIKAŃ JEST NASTĘPUJĄCY: PRZYCHODZIMY PO KILKA OSÓB OKOŁO CO GODZINĘ: OSOBY – NAZWISKA NA POCZĄTEK LITERY:
 • 9.00 – 10.00 – B, C
 • 10.00 – 11.00 – D, G
 • 11.00 – 12.00 – H, I, J, K
 • 12.00 – 13.00 – L, Ł, M, N, O
 • 13.00 – 14.00 – P, R
 • 14.00 – 15.00 – S, T, W, Ż, Z
 • UWAGA !!! SPOWIEDŹ ŚW. 25 III. OD 17.00, karteczkę oddajemy przy spowiedzi księdzu. Do spowiedzi zachęcić świadków, rodziców i bliskich. Spotkanie organizacyjne przed uroczystością bierzmowania w następny wtorek, tj. 02 IV godz. 18.30. obecność obowiązkowa.