Bierzmowanie

Bierzmowanie 

Modlitwa o dary Ducha Świętego

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą.
Ty nas pocieszasz, wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni.

Proszę Cię o Twoje dary.

Proszę o dar mądrości,
bym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, Boże mój.

Proszę o dar rozumu,
abym, na ile mój umysł pojąć może, zrozumiał prawdy wiary świętej.

Proszę o dar umiejętności,
abym patrząc na świat dostrzegł w nim dzieło twojej dobroci i mądrości i abym pamiętał,
że rzeczy stworzone nie mogą zaspokoić wszystkich moich pragnień.

Proszę o dar rady,
w chwilach trudnych, gdy nie będę wiedział, jak mam postąpić.

Proszę o dar męstwa
na czas szczególnych trudności i pokus.

Proszę o dar pobożności,
bym chętnie pracował z Tobą w modlitwie, bym patrzył na ludzi jak na braci i siostry,
a na Kościół jako na dar Twej Ojcowskiej opieki.

Proszę o dar bojaźni Bożej,
bym lękał się utraty Ciebie, mój Boże, przez grzech, który mnie od Ciebie oddala.

Do tych darów, o Duchu Święty,
dodaj mi dar pokuty, dar skruchy,
abym za grzechy żałował i pragnął się z nich poprawić.

Daj mi ducha umartwienia , abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości.

Napełnij, Pocieszycielu, serce moje Boską miłością i łaską wytrwałości,
abym żył po chrześcijańsku i umarł w łasce Twojej.

Amen.

ROZPOCZĘLIŚMY PRZYGOTOWANIA DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 2023/2024

PIERWSZE SPOTKANIE – 23 IV 2023 GODZ. 13.00

DRUGIE SPOTKANIE – 07 V 2023 GODZ. 17.30 : nabożeństwo majowe, Msza Św. i spotkanie. Zebranie informacji do utworzenia listy kandydatów:

  • imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, szkoła – gdzie i jaka, informacja o chrzcie gdzie był udzielony.
  • TRZECIE SPOTKANIE – 04 VI 2023 GODZ. 17.30: nabożeństwo czerwcowe, Msza Św. i spotkanie. Uzupełnienie danych do listy kandydatów.
  • Tematem spotkania – a raczej zadaniem, będzie spotkanie ze Słowem Bożym. Spotkanie najpierw wspólne a później w grupach z animatorami. UWAGA: bardzo proszę o obecność również rodziców. Druga część spotkania to podgrupy w kościele z animatorami a rodzice oddzielnie z ks. proboszczem.