Kancelaria

 

Kancelaria parafialna jest czynna:

od poniedziałku do piątku
8:00 – 9:00
16:00 – 17:30
w soboty
8:00 – 9:00

Plan kolędy w ogłoszeniach parafialnych.

Dyżury księży w kancelarii:

Poniedziałek: ks. Marek
Wtorek: ks. Proboszcz
Środa: ks. Przemysław
Czwartek: ks. Marek
Piątek: ks. Przemysław

W niedziele i uroczystości kancelaria jest nieczynna

tel. (22) 782-42-96

tel. komórkowy do księdza dyżurnego (+48) 573-382-800


Informacje dla narzeczonych

 1. Formalności przedślubne należy załatwiać w parafii narzeczonej bądź narzeczonego najwcześniej 6 miesięcy przed ślubem. Termin ślubu można ustalić dużo wcześniej.
 2. O przynależności do konkretnej parafii decyduje wyłącznie fakt fizycznego zamieszkania (a nie zameldowania).
 3. Ślub może być zawierany w dowolnym kościele (wpierw należy uzyskać tam zgodę); jeżeli nie w tym, w którym załatwia się formalności przedślubne, do kościoła ślubu zostanie wystawiona licencja. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy ślub zawiera się w piątek należy uzyskać pisemną zgodę Kurii.
 4. Zawierający sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim są zobowiązani:
  • do uzyskania dla niego skutków cywilnych (tzw. ślub konkordatowy) przedstawiając odpowiedni dokument z USC*;
  • albo do wcześniejszego zawarcia kontraktu cywilnego przedstawiając akt ślubu z USC.
 5. Obydwoje narzeczeni przedstawiają:
  • aktualne świadectwo chrztu Świętego, tj. nie starsze niż 3 miesiące z adnotacją: „do ślubu kościelnego”.
  • świadectwo bierzmowania (jeżli na świadectwie chrztu jest odnotowane, to wystarcza).
  • dokument poświadczający ukończenie kursu przedmałżeńskiego lub co najmniej aktualne uczestniczenie w kursie przedmałżeńskim.
  • dokument poświadczający odbyte spotkania w poradni rodzinnej
  • dokument z USC (patrz punkt 4)
  • dowody osobiste (do wglądu)
 6. Na podstawie tych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zapowiedzi
 7. Po spisaniu protokołu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpić do spowiedzi. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy powiedzieć, ze jest to spowiedź przedślubna
 8. Po wygłoszeniu zapowiedzi należy zaświadczenie o tym fakcie dostarczyć do naszej kancelarii.
 9. W tygodniu przed ślubem narzeczeni w kancelarii parafialnej spisują akt ślubu (należy znać dane świadków tj. imiona, nazwiska, wiek, adres). Świadkiem może być osoba pełnoletnia i mająca zdolności podejmowania czynności prawnych.
 10. Na dzień lub dwa przed ślubem należy przystąpić do spowiedzi
 11. W dniu ślubu:
  • świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki i kartki od spowiedzi (15 minut przed ślubem)
  • po ceremonii zarówno młodzi jak i świadkowie złożą podpisy w księgach
 12. W przypadku tzw. ślubu konkordatowego (patrz punkt 4) ksiądz przekaże nowożeńcom „Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa”. W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa zostanie o tym powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego w Jabłonnie. Tam też należy odebrać Akt ślubu (wypis z ksiąg cywilnych) do załatwiania jakichkolwiek spraw cywilnych.
 13. Natomiast w celu załatwienia jakichkolwiek spraw kościelnych wypis o zawarciu małżeństwa należy odebrać w kancelarii parafialnej.
 14. Zasadą jest, iż sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Gdyby jednak zaistniały jakieś warunki wskazujące na potrzebę zawarcia małżeństwa poza własną parafią należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele.
* „Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”

CHRZEST ŚWIĘTY – najważniejsze informacje

CZEGO POTRZEBUJEMY?

1. Aktu urodzenia dziecka pobranego z Urzędu Stanu Cywilnego

2. Danych rodziców dziecka:

 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • adres zamieszkania
 • data ślubu (jeżeli został zawarty)
 • parafia ślubu (jeżeli został zawarty)

3. Danych rodziców chrzestnych:

 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • adres zamieszkania

4. Świadectwa rodziców chrzestnych

 • Prosimy, aby te świadectwa dostarczyć jak najszybciej, ale najpóźniej w dniu chrztu.
 • Świadectwo chrzestni mogą otrzymać w parafii, na terenie której faktycznie mieszkają.

Z tymi dokumentami zapraszamy do naszej kancelarii parafialnej w celu umówienia terminu chrztu.

Tradycyjnie chrzty w naszej parafii odbywają się w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca podczas mszy św. o godzinie 13:00.

W wyjątkowych sytuacjach, lub na specjalną prośbę możemy zorganizować chrzest w innym terminie.