Ogłoszenia parafialne

Parafia rzymskokatolicka

  1. M.B. Królowej Polski

05 – 110 Jabłonna ul. Modlińska 105a

tel: 22 782 42 96

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

01. 08. 2021

OGŁOSZENIA PARAFIALNE: XVIII Niedz. Zwykła

 

Serdeczne Bóg Zapłać za przekazywane ofiary na funkcjonowanie naszej parafii: przekazywane indywidualnie, składane na tace jak i przesyłane na konto parafialne. Bardzo dziękujemy.

Bardzo dziękuję ofiarodawcom za przekazanie pięknych kwiatów do kościoła. Tak tylko zwrócę uwagę, że dziś kwiaty są przy ołtarzu biało-czerwone: a to ze względu na dzisiejszą 77-tą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Msza Św. w int. Ojczyzny, poległych i pomordowanych o 18.00 a poprzedzone to będzie biciem dzwonami w tzw. Godz. „W” Sierpień dla naszej Ojczyzny jest miesiącem boleści i cierpienia przekładając karty historii. Módlmy się zatem za naszą Ojczyznę.

Dziękuję też Tym, którzy troszczą się i pracują przy kościele i w ogrodzie parafialnym. Za wczorajsze sprzątanie kościoła. Bóg zapłać.

W lipcu towarzyszyła nam modlitwa: Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa. Dziękuję wszystkim biorącym udział w nabożeństwach i Wspólnocie Krwi Chrystusa za prowadzenie modlitw.

Dziś pierwsza niedziela miesiąca – Suma o 13.00, adoracja i procesja Eucharystyczna. Zapraszamy całą asystę procesyjną. To też dzień naszych zobowiązań: pomoc rodzinom w Syrii. Zapraszam do zakrystii. Zapraszamy chętne osoby bo rozpoczynamy kolejne półrocze tego daru serca.

Jutro można zyskać odpust „Porcjunkuli”. Warunki: trzeba być w stanie łaski uświęcającej, być w kościele i odmówić „Wierzę w Boga” i „Ojcze Nasz”…

W tym tygodniu w piątek przypada Święto: Przemienienie Pańskie- Msze Św.,  jak w dzień powszedni, ale jeśli tylko ktoś może to wypada przyjść na Eucharystię, tym bardziej że jest to pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź rano od 7.00 i po południu od 17.00.

Zwyczajem lat ubiegłych będziemy kontynuować pielgrzymowanie na Jasną Górę w wymiarze duchowym. Tym bardziej zapraszam, gdyż wiele osób brało udział w pielgrzymowaniu, a teraz są ograniczenia to jest taka okazja, w takiej formie. Zapraszam od 5 VIII do 14 VIII od godz. 20.30 do 21.00.

Dziś jest przeprowadzana zbiórka do puszek w całej naszej diecezji jako wsparcie dla poszkodowanych w nawałnicach, powodziach i innych nieszczęściach jakie dotknęło ludzi w ostatnich tygodniach.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Niedziela, Gość Niedzielny są do nabycia w zakrystii a tygodnik Idziemy na stoliku pod chórem.

Życzymy parafianom jak i gościom dobrego tygodnia,

Dekret o odwołaniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej
16 czerwca 2021 roku

Warszawa, dn. 16 czerwca 2021 r.

Nr 1381/BD/2021

D E K R E T

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz postanowienia biskupów obecnych na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej, zgodnie z kan. 87 § 1 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 r. odwołuję udzieloną dnia 12 marca 2020 r. ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

Powyższe odwołanie dyspensy ogólnej oznacza, że wierni są ponownie zobowiązani do uczestniczenia we Mszy Świętej niedzielnej oraz świątecznej. Osoby, które z powodu choroby, niesprawności lub innej ważnej przyczyny nie mogą wziąć udziału w Eucharystii, powinny dołożyć starań, aby – m.in przez lekturę czytań i modlitw mszalnych przewidzianych na dany dzień – wzbudzić w sobie pragnienie Eucharystii (por. Dies Domini, 54).

Eucharystia jest centrum życia Kościoła i to w niej zawiera się całe Jego duchowe dobro, dlatego proszę, aby nasz udział we Mszy Świętej był nie tylko wypełnieniem obowiązku wynikającego z przykazań, lecz także pełnym miłości spotkaniem z Jezusem Chrystusem – Lekarzem naszych dusz i ciał.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Życzymy Wszystkim błogosławionej niedzieli i całego tygodnia: obfitości łask Bożego Miłosierdzia.

Informacja o wyborze Wykonawcy:

dotyczy postępowania w sprawie Wykonawcy na remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy projektu: : Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie.

Zapytanie_ofertowe_jablonna

przedmiar_jablonna