UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIETEGO

Kościelne święto 50 dni po Wielkanocy. Funkcjonuje pod dwiema nazwami

Zesłanie Ducha Świętego, znane również jako Zielone Świątki to jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich obchodzonych przez wiernych Kościoła katolickiego, prawosławnego oraz protestanckiego. Kiedy wypada w 2024 roku?

Zesłanie Ducha Świętego kończy w Kościele okres wielkanocny. To dzień upamiętniający zstąpienie Ducha Świętego na apostołów, co zgodnie z treścią Nowego Testamentu miało miejsce 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, czyli w dniu tzw. pięćdziesiątnicy.

Podstawą teologiczną dla tego święta jest fragment z Dziejów Apostolskich (Dzieje Ap., II, 2-4), w którym opisane jest, jak apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić w różnych językach, co było znakiem i darem Ducha Świętego. Ten moment jest uznawany za narodziny Kościoła chrześcijańskiego, gdyż to wtedy apostołowie zostali wyposażeni w moc i odwagę, by głosić Ewangelię.

Z tego fragmentu swój początek wzięła symbolika Ducha Świętego, jaką są ogniste języki, gdyż tak Dzieje Apostolskie opisują jego zesłanie na Apostołów.

Zesłanie Ducha Świętego 2024. Kiedy wypada?

Święto to obchodzone jest 50 dni po Wielkanocy, zawsze w niedzielę. Data jest uzależniona od daty Wielkanocy, która z kolei jest ruchomym świętem. W 2024 roku Święto Zesłania Ducha Świętego obchodzone jest 19 maja.

W Polsce tradycyjnie Zielone Świątki są również dniem, w którym w wielu parafiach młodzi przystępują do sakramentu bierzmowania.

Kościół ma w tej kwestii surowe wymogi. Zawarto je w specjalnym dokumencie

W niektórych regionach możemy spotkać nazewnictwo Wielkanocy jako Biała Pascha, a Zesłanie Ducha Świętego – czerwona, prawdopodobnie dlatego, że dopiero po zstąpieniu Ducha Świętego apostołowie stali się zdolni do dawania świadectwa krwi i męczeństwa za wiarę.

Zesłanie Ducha Świętego jest czasem radości i nadziei dla wszystkich chrześcijan, ponieważ przypomina o obecności Ducha Bożego w życiu Kościoła i w życiu każdego wierzącego. Duch Święty dzięki swoim darom: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni bożej uzdalnia wiernych do dojrzałej obecności w świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *